NAŠE MAPY


DOSTUPNÁ FUNKCIONALITA
 • Uživatel může přepínat mezi základními vrstvami beze změny měřítka
 • Uživatel si může nad kteroukoliv základní vrstvou zobrazit volitelnou překryvnou vrstvu
 • Pohyb v mapě zahrnuje posun mapy a zvětšení / zmenšení bez nutnosti přepínání nástroje
 • K dispozici je legenda mapy v samostatné záložce
 • Aplikace umožňuje vyhledávat adresy nebo parcely
 • Další rozšířená funkcionalita (např. uživatel může poslat přímo z aplikace email na předdefinovanou adresu – tato funkcionalita umožňuje upřesnit dotaz uživatele, součástí emailu je i URL adresa odkazující na místo označenéuživatelem)

VERZE MAPOVÝCH APLIKACÍ „NAŠE MAPY“

Basic – základní aplikace

 • Orientační mapa
 • Ortofoto (WMS ČÚZK)
 • Katastrální mapa (WMS ČÚZK)
 • RÚIAN  (vybrané datové vrstvy pro území obce)

Plus – individuální aplikace (každý projekt obsahuje vybrané vrstvy z Basic)

 • Katastr nemovitostí
 • Veřejné osvětlení
 • Dopravní značení
 • Zimní údržba
 • Kriminalita
 • Komunální odpad
 • Dětská hřiště
 • Rozvojové plochy
 • Komunikace
 • Zeleň
 • Územní plán
 • Turistické mapy
 • Volební výsledky
 • Nájemní smlouvy
 • Inženýrské sítě
 • …. další dle individuální dohody
Plus View – verze aplikací, která umožňuje prohlížet jednotlivé projekty a zobrazovat jejich atributy

Plus Edit – kromě funkcionality View umožňuje autorizovaný přístup (přihlášení uživatelů) a editaci vybraných atributů či geometrickýchprvků – pouze u některých aplikací.

Příklady aplikací Mapového portálu Naše Mapy:
Šumperk: Historie města


 
load