EarthLookCZ

Poskytovatelem projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠTMT)

Hlavní cíle projektu:

  • zapojení do mezinárodní spolupráce a do mezinárodních aktivit GMES prostřednictvím projektu Earthlook
  • podpora pro implementaci GMES v ČR

GMES – Global Monitoring for Environment and Security

Jedná se o program vzniklý na základě společné iniciativy Evropské komise a Evropské kosmické agentury (ESA). Program stanoví postup k vytvoření systému, jenž zajistí monitorování Země z družic a pozemních sítí a umožní využití operativních informací pro životní prostředí a bezpečnost.

Účelem je poskytování nezávislých, nákladově efektivních a uživatelsky příjemných služeb, které pomohou např. při ochraně životního prostředí, v krizových situacích (lesní požáry, povodně a jiné), při územním plánování atd.

Již dnes existuje mnoho zdrojů dat, ty však byly vytvořeny samostatně, což ztěžuje spolupráci a výměnu důležitých informací. Ucelenost, efektivnost a udržitelnost sdíleného informačního systému bude dosažena rozvíjením kompatibility mezi existujícími součástmi, spoluprací mezi organizacemi a doplněním chybějících článků.

GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti) je vedle systému Galileo druhým pilířem vesmírné politiky Evropského společenství, jehož cílem je poskytovat spolehlivé a aktuální služby spojené se záležitostmi životního prostředí, regionálního rozvoje a bezpečností.

Navrhovaný projekt EarthLookCZ má na území ČR ověřit fungování prostorové datové infrastruktury podporující fungování GMES v České Republice.

Národní portál GMES – prototyp


load