Ami4for

Nový model pro znalostní management v lesnictví, založený na integraci principů mobilní inteligence, nových navigačních metod a spojením s družicovými obrazovými daty.

Popis projektu

Tento projekt usiluje o ustavení nového konceptu Ambient Mobile Intelligence (AMI) pro řízení lesního hospodářství, integrovanou mobilní komunikaci, nové metody navigace (GPS, EGNOS, GALILEO) a integraci prostorové informace včetně družicových obrazů (SPOT, IKONOS, EROS).

Projekt se zaměřuje na tři specifická témata:

  • lntegrace prostorových dat (integrované družicové obrazy) jako část znalostního lesnického systému na základě standardů a doporučení OGC a na principech sémantického webu
  • Návrh a zavedení komunikačního a navigačního systému do heterogenní sítě (pozemní Internet, GPRS, WiFi, družice) ve spojení se stávajícími a budoucími navigačními systémy (GPS, EGNOS, GALILEO)
  • Pro zlepšení znalostí řízení lesnictví budou využity nové metody získávání dat, modelování a analýzy. Nové technologie podpoří vybudování znalostního lesnického systému (hospodaření v lesnictví, ochrana před lesními požáry).

Systém nabízí vlastníkům lesa a plánovacím úřadům nové způsoby sběru dat a jejich analýzy, kdy bude optimálně využito kombinace terénního průzkumu, nových zdrojů informace a analýzy k tomu, aby mohli připravit lesní hospodářský plán efektivněji, rychleji a levněji.

Více na www.ami4for.org nebo na stránkách České kosmické kanceláře

load