NaturNet-Redime

Hlavním cílem projektu NATURNET – REDIME (NNR) je propagace udržitelného rozvoje, zvýšení informovanosti a zajištění vzdělávání v oblastech vztahujících se k Udržitelnému Rozvoji.V rámci projektu jsou vyvíjeny a demonstrovány prototypy technologií a výukových programů zajišťujících implementaci Strategie pro Udržitelný Rozvoj (Strategy for Sustainable Development – SSD) vytyčenou Evropskou Unií.

Jedním z hlavních cílů projektu je zajistit, aby rozhodující činitelé v politické i ekonomické oblasti porozuměli různým faktorům a nástrojům působícím na udržitelný rozvoj. Obsah projektu je zaměřen na integraci ekologických, ekonomických, společenských a technologických faktorů a přípravu tréninkových kursů pro Určení vlivu na životní prostředí (Strategic Impact Assessment – SIA).

NaturNet-Redime je výukový systém založený na znalostním managementu a je vytvářen jako otevřená distribuovaná platforma složená z nezávislých a vzájemně propojených služeb. Tato otevřená struktura umožňuje rozvoj systému v budoucnosti. NaturNet-Redime webový portál nabízí jednoduché možnosti, jak mít osobní, lokalizovaný obsah a jak ho využívat pro různé záměry.


load