C@R

Cílem projektu je podporovat ekonomický rozvoj venkovských oblastí. Firma Help forest je do projektu zapojena jako člen sdružení Wirelessinfo, které je partnerem projektu. Podílí se na výzkumu a vývoji nových technologií pro jednodušší získávání, sdílení a přenos geografických dat a jejich využití ve veřejné a státní správě.


load