Sympozium GIS Ostrava 2014

Sympozium GIS Ostrava 2014 - Geoinformatika v pohybu, se koná 27. - 29. ledna 2014 v Ostravě
Více informací: ZDE
Témata
 • GeoInfoStrategie - Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Implementace INSPIRE
 • Vývoj GIS aplikací
 • Open Source v geoinformatice
 • Databázové řešení v GIS
 • Zdroje dat a DPZ pro dopravní systémy
 • Globální polohové a navigační systémy
 • Inteligentní dopravní systémy a GI
 • Dopravní modelování a integrace GIS
 • Dostupnost hromadnou a individuální dopravo
 • Dopravní obslužnost území a jeho změna
 • Dopravní plánování a prostorová optimalizace
 • Využití území a dopravní potřeby
 • Standardy, legislativa a interoperabilita prostorových dopravních dat a služeb
 • Prostorové aspekty organizace dopravních služeb (logistika, atd.)
 • Nové směry v dopravě s vazbou na GI
 • Bezpečnost v dopravě
 • Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku
 • Environmentální aplikace geoinformačních technologií
 • Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví
 • Aplikace geoinformačních technologií v ochraně životního prostředí
 • Aplikace geoinformačních technologií v hornictví a geologii
 • Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení
 • Etické a legislativní otázky geoinformatiky
 • Vzdělávání v oblasti GIScience
 • Popularizace geoinformatiky
load