Produkty a služby

MAWES - Naše mapy
GeoHosting
Pořizování a zpracování dat
Pasportizace zeleně, komunikací, mobiliáře, movitého i nemovitého majetku
Návrh a zpracování webových stránek a portálů
Programování na zakázku

  • MAWES - NAŠE MAPY

Systém mapových aplikací a webových služeb „MAWES - NAŠE MAPY“ umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů za velmi výhodných finančních podmínek. Aktuální verze systému (MAWES 4) je tvořena souborem samostatných webových aplikací, z nichž každá je zaměřená na konkrétní obor nebo okruh dat.  Jedná se o plně webový systém; uživatelé zobrazují informace pomocí standardního webového prohlížeče - kvůli rychlosti načítání dat doporučujeme používat Google Chrome nebo Mozilla Firefox.

Využívání systému MAWES není omezeno počtem koncových uživatelů – aplikace jsou primárně dodávané ve verzi „View“ určené pro veřejné sdílení dat a není tedy uplatňován systém multilicencí.  V případě požadavku na omezení přístupu k datům nebo na editační funkce je k dispozici verze „Edit“, která umožňuje autorizovaný přístup a základní správu dat. Ani tato verze není omezena počtem uživatelů.

Všechny aplikace MAWES jsou poskytovány formou služby, umístění je na serveru poskytovatele. Více informací

  • GEOHOSTING
  • Pořizování a zpracování dat
  • Pasportizace zeleně, komunikací, mobiliáře, movitého i nemovitého majetku
  • Návrh a zpracování webových stránek a portálů
  • Programování na zakázku
load