Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu a vývoje se naše společnost soustředí především na aplikovaný výzkum a na vývoj nových systémů pro zobrazení a sdílení geografických dat na internetu, a to s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a technologií. Help forest je členem sdružení CCSS a WIRELESSINFO. Od roku 2005 se pracovníci naší firmy podílejí na řešení evropských projektů v oblasti ICT, a to buď přímo nebo pod hlavičkou výše zmíněných sdružení.

Realizované projekty R&D:

  • C@R – Projekt Collaboration@Rural
  • NaturNet-Redime – Nové modely vzdělávání a podpory rozhodovacích procesů
  • Ami4For – Nový model pro znalostní management v lesnictví
  • MILQ-QC-TOOL – Webová implementace prediktivních modelů pro optimalizaci pasterizace mléka
  • Earthlook – ověření fungování prostorové datové infrastruktury podporující fungování GMES v České Republice
  • Plan4all – harmonizace dat územního plánování s ohledem na směrnici INSPIRE
load